AVÍS LEGAL

1. Titular de la web:

El present avís legal regula l’ús del domini web www.voadvocats.com del que és titular VO ADVOCATS amb NIF 46569880-D domicili a l’efecte de notificacions en, Carrer del Dos de Maig, 25, 2n - 4t, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, adreça de correu electrònic: law@voadvocats.com.
Així mateix, ambdós professionals titulars estàn inscrits en el Registre en el Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa amb els números 1745 i 1801.


2. Ús i accés al web:

S’informa a l’usuari del present web que l’accés a la mateixa suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en el present avís legal. La utilització de la web té caràcter gratuït, no exigeix subscripció i no implica l’establiment de relació comercial alguna amb VO ADVOCATS.

L’usuari del web es compromet a la utilització del lloc web de conformitat amb el que es disposa en la Llei i el present Avís Legal, segons els bons costums i l’ordre públic. Igualment s’obliga a NO utilitzar el portal i els seus continguts amb finalitats o efectes il·lícits, lesius dels drets de VO ADVOCATS o de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, sobrecarregar, inutilitzar o deteriorar el lloc web i/o els seus continguts i/o el servei de VO ADVOCATS., o impossibiliti la normal utilització o gaudi d’aquests per part d’altres persones.

La responsabilitat derivada del mal ús realitzat sobre els continguts de la present web recaurà única i exclusivament sobre l’Usuari que accedeixi a ells, quedant VO ADVOCATS exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat sobre aquest tema.

Queda prohibida la manipulació de les dades identificatives de VO ADVOCATS continguts en el present espai web així com la dels elements tècnics, dels continguts, de la informació i en general de la configuració de l’espai web.


3. Actualització i modificació del web:

VO ADVOCATS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web.


4. Contingut de la web i enllaços:

La finalitat de VO ADVOCATS amb aquest web, és presentar la seva activitat com a signatura dedicada a la prestació de serveis jurídics a nivell local i nacional, així com a l’assessorament global.

VO ADVOCATS no es fa responsable del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que accedeix a ells o els utilitza.

VO ADVOCATS no es fa responsable per la informació que continguin les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través dels links o enllaços que el web de VO ADVOCATS ofereixi, sent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que accedeix a ells o els utilitza. L’existència de links o enllaços inclosos en el web site de VO ADVOCATS té finalitat merament informativa respecte de l’existència d’altres fonts d’informació relacionada. El contingut i la gestió de les pàgines web vinculades a través dels enllaços inclosos en el web site de VO ADVOCATS es regirà sota les condicions d’aquelles, declinant VO ADVOCATS qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.


5. Formularis de recollida de dades:

La utilització de determinades sol·licituds dirigides a VO ADVOCATS pot requerir del previ emplenament de formularis del web.
Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del web s’incorporaran als fitxers de dades de caràcter personal del que és responsable VO ADVOCATS.

VO ADVOCATS, adopta els nivells de seguretat tècnics i organitzatius exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament.


5.1.- Finalitats:

Les dades proporcionades mitjançant el web de VO ADVOCATS, seran tractades per a la gestió de contacte de la consulta realitzada i en el cas de que aquesta esdevingui un encàrrec professional, la gestió professional, administrativa, comptable i fiscal del encàrrec, així com l’arxiu d’expedients.

La informació que l’Usuari faciliti a VO ADVOCATS a través d’aquests formularis haurà de ser exacta i veraç. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la informació donada a VO ADVOCATS, a fi que correspongui, en tot moment, amb la situació real de l’Usuari. En el supòsit de manifestacions inexactes, incompletes o falses comunicades per l’Usuari, aquest serà l’únic responsable pels perjudicis que a causa d’això es poguessin causar a VO ADVOCATS o a tercers.


5.2. Legitimació:

Enviar qualsevol informació a VO ADVOCATS, mitjançant els formularis implica l’acceptació de la Política de Privacitat.

Pot llegir íntegrament la nostra Política de Privacitat aquí: www.voadvocats.com/privacitat.html

La legitimació del tractament de les seves dades, és el consentiment que atorga en enviar informació mitjançant el formulari de contacte. Si es formalitza un encàrrec professional, la legitimació del tractament serà la relació contractual que esdevingui establerta i amb el compliment de les obligacions professionals i legals derivades d’aquest.


5.3. Comunicacions de les dades:

Les dades derivades del contacte i la consulta no seran comunicats a tercers. En el cas de que posteriorment es formalitzi un encàrrec professional, les dades de caràcter personal proporcionats pel client, podran ser comunicats en els escrits i els documents adjunts que formin part dels escrits, als Jutjats i Tribunals o en el seu cas, les Administracions Públiques, únicament pel compliments del encàrrec encomanat, així com a procuradors, pèrits i altres professionals que hagin d’intervenir o sigui convenient que intervinguin.


5.4. Drets dels interessats:

Qualsevol persona té el dret de obtenir confirmació, sobre si VO ADVOCATS, tracta les dades personals referents a ell/ella o no. Les persones interessades tenen el dret de accedir a les seves dades personals, obtenir una còpia, demanar una rectificació, modificació, supressió, i el dret a l’oblit.

Pot exercir els seus drets:

• Mitjançant un escrit a:

VO ADVOCATS
Carrer del Dos de Maig, 25, 2n - 4t
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

• Per correu electrònic:
law@voadvocats.com

• Al delegat/a de Protecció de Dades:
privacitat@voadvocats.com


6. Propietat intel·lectual i industrial:

Els continguts del lloc web www.voadvocats.com disseny gràfic, logos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i codis font així com el desenvolupament del web *site són de propietat exclusiva de VO ADVOCATS i per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de la seva pàgina web ni encara citant les fonts, excepte consentiment escrit de VO ADVOCATS, autoritzant expressament aquests o qualsevol altra modalitat d’explotació sobre els drets dels quals VO ADVOCATS, és titular.


7. Limitació de garanties i responsabilitats:

VO ADVOCATS s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de problemes tècnics, de la presència de virus o d’altres elements que puguin ocasionar fallades o alteracions en els seus equips informàtics i fitxers o documents emmagatzemats en els sistemes informàtics dels usuaris del lloc web. Igualment, VO ADVOCATS no es responsabilitza dels danys que poguessin causar terceres persones o fonts alienes.


8. Llei i jurisdicció:

Les relacions en protecció de dades que s’estableixin entre VO ADVOCATS i els usuaris d’aquesta web, se sotmetran a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Adreça

Carrer del Dos de Maig, 25
2n - 4t
08172 Sant Cugat del Vallès

Horari d'atenció

Dilluns a divendres
Matí:    09:00 - 13:00
Tarda:  16:00 - 20:00

Contacte

Tel: +34 935 897 014
Fax: +34 936 754 453
E-mail: law@voadvocats.com